PDF Drukuj Email

Czasopismo Applied Optics opublikowało najnowszy artykuł mojego współautorstwa "Multi-planar imaging using the thermal lensing effect", który można przeczytać tu.

Opisuje on metodę obrazowania wielopłaszczyznowego. Polega ona na uzyskiwaniu ostrego obrazu wybranych przedmiotów obserwacji leżących w płaszczyznach oddalonych od siebie o odległość znacząco przekraczającą głębię ostrości użytego, pojedynczego! obiektywu fotograficznego. Przy czym przez obiektyw należy rozumieć jedno-osiowy układ optyczny, składający się z kilku elementów optycznych.